EMDR

EMDR e съкращение от Eye Movement Desensitization and Reprocessing и представлява уникален психотерапевтичен метод за преработка на емоционални травми с помощта на движението на очите или други форми на билатерална стимулация – слухова, тактилна и пр.

EMDR работи изключително ефективно при хора, които страдат от посттравматично стресово разстройство, облекчава дистреса от травматични спомени и последствията от травмиращи събития – тревожност, фобии, депресия, соматични разстройства, зависимости.

Психотерапевтичният подход в EMDR е подчинен на строг протокол в осем фази. В основата е т.нар. модел за адаптивна преработка на информацията. Процедурите в EMDR активират травмиращите спомени и стимулират системата за адаптивна преработка. Така спомените, които причиняват дискомфорт се преработват и реинтегрират в паметовите мрежи без да причиняват повече дистрес и негативни последствия в настоящето. Същевременно методът акцентира върху вътрешните ресурси на човека и стабилизира положителната себепредстава.

EMDR е разработен през 1987 година от Франсин Шапиро (САЩ) като комплексна система за психотерапия, която включва елементи и от други психотерапевтични школи. Методът се интегрира много добре в терапевтичния процес на различни направления. Ефективността му е потвърдена от стотици публикувани доклади и  повече от 20 контролирани изследвания.

Полезни източници на информация за метода:
http://www.emdr.com/
http://www.emdr-europe.org/
http://www.emdr-training-bulgaria.org/