WHEE

WHEE (Wholistic Hybrid Derived From EMDR and EFT) е техника, създадена от психиатъра и психотерапевт д-р Даниел Бенър (Канада) и принадлежи към иновативното направление ва енергийната психология.

WHEE съчетава елементи от EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)* и EFT (Emotional Freedom Technique)**. В превод пълното наименования на техниката бе било „холистичен хибрид, създаден на основата на EMDR и EFT“.

Абревиатурата WHEE често се асоциира и с Whole Health – Easily end Effectively – в превод „холистично здраве – лесно и ефективно“.

Техниката е изключително бърза и ефективна при посттравматично стресово разстройство, тревожност, напрежение, проблеми със съня, фобии, зависимости, проблеми с теглото, ниска самооценка, дисхармонични взаимоотношения, физическа болка. Техниката работи изключително добре, когато процесът е воден от обучен фасилитатор и също така е приложима като техника за самоизцеление.

Привърженик на холистичния подход към човека, здравето и изцелението, д-р Бенър отчита като слабо място на техниките от енергийната психология липсата на достатъчно официални контролирани проучвания, които да валидират ефективността  им. Той посвещава изключително много усилия през последните 30 години именно в посока събиране на информация, наблюдения и проучване на опита в енергийната психология и методите за изцеление, практикувани по целия свят. Книгата му „Проучване на изцелението“ в 2 части, представлява уникално научно изследване с изчерпателно описание на всички познати методи и техники и обширна библиография за 191 рандомизирани контролирани проучвания върху ефекта на изцеление, както и обзор на свидетелствата за телепатични внушения и други подобни опити за влияние върху мозъка и поведението на човека.

Страницата на д-р Бенор е изключително богат източник на ресурси за холистичния подход и WHEE в частност: http://www.wholistichealingresearch.com/index.php.

*EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – в превод „десенсетизация и повторна преработка на информацията, посредством движение на очите“; психотерапевтичен метод, създаден от Франсин Шапиро

**EFT (Emotional Freedom Technique) – в превод „техника за емоционална свобода“; техника от меридианно-базираната или енергийната психология, създадена от Гари Крейг