Програма семинари 2016

Предлаганите теми за еднодневни семинари в група са в областта на личностното развитие и усъвършенстването на различни умения на личността, които подкрепят адаптацията, развитието и успеха на личността в професионалната среда. Целта е задълбочаване на себепознаването, стимулиране на вътрешната мотивация за лична и професионална реализация, повишаване и адекватност на самооценката, насърчаване към избори за балансиран живот и за удовлетворяващо общуване с другите. Методите са мини лекции, групова дискусия, анкети, тестове, упражнения и др.

Общуване и въздействие с такт и дипломатичност

Семинар за усъвършенстване на комуникативните умения – писмени, устни и за междуличностно общуване. Особеностите на активното слушане, ясната писмена и устна комуникация, невербалната комуникация. Успешна себепрезентация, самоконтрол в трудни ситуации.

Life & Work Balance

Семинарът е посветен на хармонията между личен живот и работа, на принципите на жизнения баланс. Засяга теми от областта нат.нар. холистичен подход към здравето и човешкото усъвършенстване, вътрешната мотивация и други умения и идеи за успешен и щастлив живот.

Целта е да се доближим до разбирането на често срещания вътрешен конфликт между „искам“ и „трябва“ и отделянето на работата като нещо встрани от цялостния ни, „истински“ личен живот. В хода на семинара ще се опитаме да постигнем по-висока степен на яснота и удовлетворение от работата си и да я интегрираме като неразделна част в нашия живот като личност. Ще се запознаем с техники за релаксация и поддържане на жизнен баланс и емоционално равновесие, които могат да се практикуват и на работното си място. За да намерим уникалния подход към себе си, трябва първо да опознаем по-добре собствения си личностен психологически тип, своите силни и слаби страни, преобладаващите емоции, които ни движат и как да ги преработваме здравословно, да си изясним собствените приоритети и цели, дали мотивацията ни е вътрешна или ръководена от външни фактори.

Един срещу (за) всички?

Семинар за психологическите бариери в общуването в личния и професионалния живот, решаването на конфликти и работата в екип.

Криза или възможност?

Семинар за кризите на личността и психосоциалното развитие и за професионалното „прегаряне“. Как да възстановим креативността и мотивацията си в трудни моменти или при промяна в живота.

Лидерство и управление

Семинарът е посветен на популярната, но изключително многообразна и значима тема за лидерството и стиловете на управление. Разликата между лидерство и управление, характеристики на успешните лидери. Защо представата, която повечето лидери имат за себе си, се разминава с тази на техните подчинени?

Връзки с обществеността

Семинарът за същността, теорията и практиката на връзките с обществеността като важна функция на управление на организацията. Организиране на специални събития, поведение пред публика.

Работата с клиенти – умения, цели, стандарти, управление

Семинарът за същността, теорията и практиката на ключови умения за работа с клиенти в различни сфери – услуги, административни дейности, продажби, образование и пр.